Fonlar ve Yardımlar

PV solar enerji projeleri ülkeler bazında hükümetler ve yerel elektrik idareleri bazı finansal fonlar ve yardımlarla desteklenmektedir. Genel olarak bakıldığında 3 ana finansal destek kurumundan söz edilebilir;

  • Finansal Destekler (Kredilendirme ve Leasing Olanakları)
  • Yatırım Destekleri (Hibe ve Destek Programları)
  • Şebekeyi Besleme Tarifesi

Bu desteklere ilave olarak yenilenebilir enerji projelerini destekleyen; Avrupa Birliği fonları, vergi indirimleri gibi olanaklardan da söz etmek gereklidir.

Berak Enerji, bu destekler ile ilgili yapacağınız başvuru ve bu süreçte ilgili her türlü destek ve yardımları ile yanınızda olacaktır.