Politikamız

Berak Enerji aşağidaki hedeflere ulaşmayı taahüt eder;

  • Yönetimin Liderliğinde ve tüm çalışanların katılımı ile standartlara uygun ürün ve servisi sağlamak
  • Müşteri isteklerini zamanında ve hatasız gerçekleştirmek
  • İlk seferde doğru yaparak zaman ve kaynak sarfiyatını önlemek
  • İnsan hatalarını en aza indirmek ve hatalara karşı açık olmak
  • Çalışanlar arasında takım çalışmasını özendirerek kalite çalışmalarına yöneltmek
  • Sürekli iyileştirme için çalışmak
  • İnsan kaynağını sürekli geliştirmek ve çevre konusunda duyarlı olmak
  • İş güvenliği ve kalite prosedürlerinde tanımlanan kurallara riayet ederek fabrika çalışmalarında iş güvenliği sağlamak
  • Bu taahütleri gerçekleştirmek için Berak Enerji yönetimi ve çalışanları sürekli çaba göstereceklerdir.