Pv Panel

Solar panel (solar modül / fotovoltaik panel) çok sayıda solar hücrenin bir araya getirilmesiyle üretilir. Solar paneller güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürürler. Ticari ve evsel fotovoltaik uygulamalarında çok sayıda solar panel inverter, akü ve şarj regülatörü gibi ekipmanlarla beraber kullanılırlar.

Fotovoltaik proses olarak bilinen ışığın elektrik enerjisine dönüşümü hemen hemen bütün solar hücrelerde bulunan bir materyal sayesinde gerçekleştirilir: bir yarı iletken malzeme olan silisyum.Silisyum yeryüzünde oksijenden sonra en yaygın ikinci elementtir. Kolay erişilebilir bir kaynak olmasından dolayı oldukça ucuzdur. Fakat silisyumu fotovoltaik uygulamalarında kullanabilmek için karmaşık ve çok aşamalı bir süreç gereklidir. Bu süreçte basit silika kumu arı kristal silisyuma dönüştürülür. Fotovoltaik endüstrisinde kristal yapısına ve üretim metoduna göre sınıflandırılan bir çok çeşit vardır:

Monokristal Hücreler: Siyah ya da koyu mavi renkleri vardır. Tek bir kristalden üretilirler ve bütün silisyum hücreler içinde en yüksek verim oranlarına sahiptirler. Kullanılan alanın az kısıtlı olduğu uygulamalarda tercih edilirler. Servis ömürleri en az 20 yıldır.
Polikristal Hücreler: Multi – kristal hücreler olarak da bilinirler. Yüzeyleri mavi renklidir. Kristal yapılarının parçalı olması nedeniyle gerilimleri dolayısıyla verimleri monokristal hücrelere göre daha düşüktür. Polikristal hücrelerin üretimleri kolay ve düşük maliyetlidir. Bu yüzden polikristal hücreler fotovoltaik sektöründe en yaygın olarak üretilen solar hücre tipidir.
İnce Film: Koyu kırmızı ya da koyu kahverengi renklerindedirler. İnce amorf silisyum katmanı halinde üretilirler. Verimleri kristal hücrelere göre daha düşüktür. Bu yüzden kurulum için daha fazla alana ihtiyaç duyarlar. Fakat maliyetleri kristal hücrelere göre daha düşüktür ve difüz ışınımlarda daha fazla enerji üretirler.