Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

Berak Enerji “Sağlık, emniyet ve Çevre” koruma çalışmaları temel ilke olarak benimsenmiştir. Ulusal ve uluslar arası standartlarda belirtilen özelliklere uygun kaliteli PV Panel üretimi için SEÇ Politikamız;İş yaşamı ile ilgili her türlü yasal tedbiri alarak, insanlara zarar gelmemesini sağlamak ve SEÇ konusunda başarıyı yakalamak olacaktır.

Bu politikaya ulaşabilmek için taahütlerimiz;

  • Hiçbir çalışmanın emniyetsiz yürütülecek kadar acil ve önemli olmadığını ve emniyet bilinci ile yürütüleceğini kabul etmek ve bu bilincin çalışanlarımıza da kazandırılması için eğitimler vermek,
  • Fabrika ve hizmet verdiğimiz sahalarda devamlı olarak kontroller yapmak, eksikliklerimizi yerinde tespit ederek gidermek ve çalışanlarımıza daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Doğal çevrenin korunması için enerjiyi en verimli şekilde kullanmak, atıklarımızın kontrollü bir şekilde değerlendirilmesi için uygun atık alanlarına tahliye etmek,
  • Sağlık, emniyet ve çevre çalışmalarında etkinliği sağlamak için çalışanlarımıza motive edici ödüller vermek.